Ubezpieczenia dla warsztatów
Kompleksowe ubezpieczenie Twojego serwisu
 
Już od ponad 6 lat Firma Inter-Team Sp. z o.o. wspólnie z renomowanym i cenionym na rynku ubezpieczycielem, oferuje klientom sektora warsztatowego, możliwość kompleksowego ubezpieczenia serwisu, na wyjątkowo preferencyjnych warunkach!
 
Oferowane ubezpieczenie klient może indywidualnie dostosować do swoich potrzeb, samemu decydując, co powinno ono obejmować.
 
Pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej, proponowany warsztatom uczestniczącym w programie Warsztaty współpracujące z Inter-Team Sp.z o.o. obejmuje:
 
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (z OC Pracodawcy włącznie)
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i diagnostycznego od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie z tytułu przeprowadzania jazd próbnych
 • Ubezpieczenie mienia z tytułu szkód w rzeczach znajdujących się pod pieczą dozorem warsztatu (tzw.OC parkingu strzeżonego).
Od 2007 roku wiele serwisów obdarzyło tą inicjatywę zaufaniem i skorzystało z naszej oferty ubezpieczenia. Jak dotąd, wyznacznikiem jakości tego programu, jest 100% zadowolenie jego uczestników, wyrażające się przede wszystkim poprzez kontynuację raz zawartego ubezpieczenia w kolejnych latach.
 
Także w zakresie wartości domyślnych sum ubezpieczenia na poszczególne ryzyka, nasza oferta jest zoptymalizowana i opracowana adekwatnie do potrzeb średniej wielkości niezależnego serwisu samochodowego.
 
Wszelkie zaproponowane sumy ubezpieczenia, mogą Państwo na życzenie podwyższyć. Wówczas wysokość należnej składki na dane ryzyko będzie obliczana indywidualnie bezpośrednio przez firmę brokerską opiekującą się programem i przedstawiona Państwu do akceptacji przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 
Dlaczego warto ubezpieczyć warsztat :
 
 • Ubezpieczenie pozwala zrekompensować straty poniesione z powodu działania ognia lub innych żywiołów (np. powódź)
 • Ubezpieczeni pozwala zrekompensować straty powstałe w następstwie braku fachowości przy wykonywanej naprawie
 • Ubezpieczenie pozwala zrekompensować straty powstałe w wyniku uszkodzenia podzespołów pojazdu na skutek użycia części złej jakości lub posiadających wady
 • Ubezpieczenie pozwala zrekompensować straty powstałe na skutek zaistnienia kolizji i innych zdarzeń drogowych w czasie prowadzenia jazdy próbnej z wielu innych powodów!

Co zrobić aby ubezpieczyć swój warsztat:
 
 1. Pobrać z naszej strony internetowej www.okserwis.pl zamieszczony jako plik do pobrania.
 2. Wypełnić czytelnie wniosek ubezpieczeniowy, podając pełne dane adresowe firmy oraz dane kontaktowe. Konieczne jest także podpisanie wniosku i przystawienie w odpowiednim miejscu pieczątki firmowej.
 3. Wybrać interesujące Państwa opcje ubezpieczenia np. sam punkt pierwszy czyli pakiet OC + wybrane ryzyko od kradzieży za kwotę 700 zł lub punkt 1 rozszerzony o punkt 2 itp. Opcję ubezpieczenia wybieramy poprzez zakreślenie punktu, którym jesteśmy zainteresowani.
 4. Przekazać wypełniony wniosek do Działu Współpracy z Warsztatami za pośrednictwem Państwa Opiekuna Handlowego w Inter-Team Sp. z o.o.
 5. Po otrzymaniu wniosku ubezpieczeniowego, w celu zawarcia ubezpieczenia skontaktuje się z Państwem przedstawiciel firmy Prime Broker.


Pliki do pobrania:

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
Wniosek ubezpieczeniowy