VW Passat – resetowanie wskaźnika obsługi serwisowej

VW Passat – resetowanie

Resetowanie wskaźnika obsługi serwisowej w samochodzie VOLKSWAGEN Passat, model z lat 1996-2005, jest czynnością prostą a jej wykonanie nie powinno nastręczać trudności nawet osobom nie mającym przygotowania technicznego. 


Do zresetowania wskaźnika serwisowego wykorzystujemy tylko przyciski/pokrętła umieszczone na tablicy wskaźników, pokrętło umieszczone po lewej stronie pod prędkościomierzem (A) oraz pokrętło umieszczone po prawej stronie pod obrotomierzem (B).

Kolejność postępowania przy resetowaniu wskaźnika:

  1. Wyłączyć zapłon.
  2. Nacisnąć i przytrzymać dłużej przycisk resetowania (A).
  3. Włączyć zapłon.
  4. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis OIL. (Jeśli chcemy zmienić tryb na INSP – Inspekcję / przegląd, musimy wcisnąć przycisk (A) ponownie).
  5. Puścić przycisk (A).
  6. Kręcić przyciskiem (B) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do czasu gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol --- .
  7. Wyłączyć zapłon.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury system zostanie zresetowany a przebieg od wymiany oleju / przeglądu serwisowego zacznie naliczać się od nowa. Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia większej liczby zmian w obsłudze serwisowej, powyższą procedurę należy powtórzyć.

Powyższa metoda resetowania ma zastosowanie tylko w pojazdach ze stałym harmonogramem konserwacji, w innym przypadku niezbędne jest użycie testera diagnostycznego rekomendowanego przez producenta pojazdu.

Warto pamiętać, że kasowanie inspekcji powinno być wykonywane jedynie po dokonaniu przeglądu okresowego w profesjonalnym warsztacie samochodowym!

Tags: passat resetowanie wskaźnika , passat resetowanie wskaźnika obsługi serwisowej