Naprawa nowego auta nie tylko w serwisie
Dyrektywa GVO - cóż to takiego?
Zgodnie z obowiązującym od 2010 r. europejskim rozporządzeniem GVO, producent samochodu nie może wymagać aby warunkiem gwarancji była konieczność serwisowania samochodu jedynie w serwisie autoryzowanym. Europejskie regulacje prawne mając na celu dobro konsumenta, zapewniają kierowcom prawo do samodzielnego wyboru miejsca do serwisowania auta…
 
W teorii sprawa jest bardzo prosta, w praktyce co jakiś czas w mediach motoryzacyjnych i „okołomotoryzacyjnych” możemy natrafić na kolejne informacje odnośnie spraw sądowych pomiędzy właścicielami samochodów a koncernami motoryzacyjnymi w sprawie odmowy wykonania naprawy w ramach gwarancji z tytułu serwisowania pojazdu w okresie gwarancji poza siecią autoryzowaną producenta danego pojazdu. W teorii możemy naprawiać samochód będący na gwarancji, poza siecią ASO, w praktyce – róbmy to z głową !
 
Jeśli decydujemy się na wykonanie przeglądu okresowego w samochodzie będącym na gwarancji zadbajmy o to by:
 
  • wszystkie wykonane czynności serwisowe w czasie przeglądu zostały odnotowane na piśmie i były całkowicie zgodne z zaleceniami przeglądowymi producenta pojazdu zawartymi w książce serwisowej auta i/lub dostępnej dokumentacji serwisowej dla danego pojazdu
  • wszystkie użyte części i materiały eksploatacyjne były zgodne ze specyfikacjami dopuszczanymi przez producenta a zastosowane części pochodziły z oferty renomowanych producentów
  • starannie przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące przeprowadzonej naprawy
     
Takie postępowanie jest bardzo istotne, zarówno z punktu widzenia warsztatu dokonującego przeglądu pojazdu jak i właściciela samochodu. Przy zachowaniu takiej „należytej staranności”, w przypadku wystąpienia problemów gwarancyjnych zarówno właściciel samochodu może spać spokojnie, gdyż posiada kompletną dokumentację, która umożliwi mu obalenie argumentów gwaranta ale także warsztat posiada zabezpieczenie, oddalające od niego ewentualne roszczenia z tytułu nierzetelnie i niezgodnie z warunkami producenta pojazdu, przeprowadzonej czynności przeglądowej w pojeździe.
 
Nieco trudniej przedstawia się sprawa wykonywania „poważniejszych” napraw poza ASO w samochodzie objętym gwarancją producenta. W teorii również można taką bardziej skomplikowaną czynność serwisową, jak choćby wymiana rozrządu, wykonać poza serwisem ASO. W praktyce, nawet przy zastosowaniu części renomowanych producentów i posiadaniu instrukcji serwisowych do danego modelu samochodu, nie możemy być pewni, że ewentualne roszczenia wobec gwaranta, nie zostaną przez niego zakwestionowane. Wystarczy zaniechanie użycia jednego narzędzia specjalnego (zalecanego i wymaganego przez producenta pojazdu), np. przy wymianie rozrządu wykonywanej przez niezależny serwis, aby gwarant miał podstawy do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych i skutecznej „obrony” takiego rozstrzygnięcia także przed sądem.
 
Pamiętajmy o tym podejmując skomplikowaną naprawę w samochodzie będącym na gwarancji producenta, pocieszając się jednocześnie tym, że poza nielicznymi wyjątkami, gwarancje na nowe samochody zazwyczaj nie trwają długo…