Samochodem za granicę

Sezon wakacyjny w pełni, a wraz z nim długo wyczekiwane wyjazdy urlopowe, często za granicę. Przed wyjazdem warto zebrać podstawowe informacje dotyczące kraju, do którego się wybieramy. Sprawdzić aktualne przepisy wjazdowe, przepisy ruchu drogowego, koszt opłat drogowych oraz sytuację na granicach. Trasę przejazdu warto zaplanować wcześniej, biorąc pod uwagę postoje oraz ewentualne noclegi tranzytowe. Warto również sprawdzić adresy oraz telefony do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych za granicą.  

Austria

W Austrii obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące używania wideorejestratorów, czyli popularnych „kamerek” mocowanych na przedniej szybie samochodu. Takie urządzenia są traktowane jako monitoring i na ich używanie należy mieć stosowne zezwolenia. W przypadku braku takiego zezwolenia używanie kamerek jest zabronione, a kary za używanie są bardzo wysokie.
Wiedeńska policja i straż miejska nie respektują polskich kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Wynika to z nagminności nadużyć w tym zakresie. Aby skorzystać z przywileju parkowania w miejscach wyznaczonych należy nawiązać osobisty kontakt z właściwą jednostką policji, gdzie karta parkingowa będzie sprawdzona i zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające jej autentyczność. Jadący na wakacje z przyczepą campingową powinni wiedzieć, że w Austrii bowiązuje zakaz pozostawiania przyczep campingowych (bez pojazdu ciągnącego) na parkingach publicznych np. na parkingu przy autostradzie.
W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia drogowego, w którym ktoś odniósł obrażenia należy natychmiast poinformować policję. Według kodeksu drogowego kierowca ma obowiązek poinformowania policji nawet w przypadkach niewielkich lub niepozornych obrażeń (zwłaszcza gdy wypadkach biorą udział piesi lub rowerzyści). Kierowcy pojazdów, którzy polegają na zapewnieniach rowerzystów lub pieszych, że nic im się nie stało i nie wezwą policji lub pogotowia narażają się na ryzyko poniesienia wysokiej kary nawet do 2.180 Euro.

Bułgaria

Podróżujący do tego kraju pożyczonym (nie swoim) samochodem i/lub przyczepą powinni posiadać zgodę właściciela pojazdu przetłumaczoną na język bułgarski i potwierdzoną notarialnie. Dotyczy to również aut służbowych i w leasingu.
Zgodnie z obowiązującymi w Bułgarii przepisami samochód jest towarem, który podlega procedurom celnym. Dlatego kierowca jest zobowiązany do opuszczenia kraju tym samym pojazdem, którym wjechał. Wyjazd innym samochodem traktowany jest jako próba dokonania nielegalnego importu pojazdu. W razie kradzieży cudzoziemiec może w takiej sytuacji opuścić terytorium Bułgarii dopiero po opłaceniu cła lub po złożeniu zobowiązania uregulowania opłat celnych. Niedotrzymanie tego zobowiązania pociąga za sobą konsekwencje przy ponownym wjeździe do Bułgarii. Aby tego uniknąć, zaleca się wykupienie specjalnych ubezpieczeń od skutków kradzieży.

Chorwacja

W Chorwacji Obowiązek posiadania kamizelki bezpieczeństwa (odblaskowej) dotyczy samochodów i motocykli. Kamizelka powinna być używana przez kierowcę bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np. awaria pojazdu) w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach ruchu szybkiego. Wynika z tego, że kamizelka powinna być „pod ręką” czyli w kabinie, a nie np. w bagażniku.
Podobnie jak w Polsce i innych krajach, wykroczenia drogowe „nagradzane” są mandatami i punktami karnymi. System punktów karnych w Chorwacji odnosi się również do turystów zagranicznych. Kierowcy, który zbierze 9 punktów w przeciągu 2 lat zatrzymuje się prawo jazdy na okres od 9 do 12 miesięcy. W przypadku kierowcy zagranicznego adnotacja zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Chorwacji wpisywana jest do prawa jazdy. Punkty karne ulegają zatarciu po 2 latach.

Czechy

Kierowca, który planuje wycieczkę do tego kraju lub będzie przejeżdżać przez Czechy powinien wiedzieć, że zabronione jest używanie antyradarów i urządzeń wskazujących miejsca pomiaru prędkości. Nie stosowanie się do tego przepisu może skutkować mandatem do 10 000 CZK.
Dobra wiadomość dla motocyklistów – motocykle zwolnione są z opłat drogowych w postaci winiet.
W Czechach dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0 (zero) promili. Warto o tym pamiętać planując podróż.

Niemcy

Przejeżdżając przez Niemcy należy pamiętać, że policja ma prawo do drobiazgowych kontroli stanu technicznego pojazdu i chętnie z tego prawa korzysta. Za zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposażenia grożą wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet pojazdu. Warto również wiedzieć, że policjant ma prawo pobrać mandat gotówką do wysokości 35 Euro. W stosunku do cudzoziemców policja może żądać złożenia kaucji, a w przypadku odmowy – zatrzymać pojazd i/lub skierować sprawę na drogę sądową.
W centrach wielu miast są wyznaczone zielone strefy. W takich strefach można poruszać się wyłącznie samochodem z nalepką umieszczoną na przedniej szybie oznaczającą spełnienie normy emisji spalin. Nalepkę można nabyć w autoryzowanych warsztatach samochodowych i na stacjach diagnostycznych w oparciu o dowód rejestracyjny pojazdu.

Słowacja

W Słowacji obowiązkowa apteczka musi mieć ściśle określoną przepisami zawartość m.in. folia izotermiczna (tzw. koc NRC, chusta trójkątna (2 szt.) , rękawice gumowe jednorazowe.
Kierowcy korzystający z nawigacji mocowanych na przedniej szybie powinni wiedzieć, że uchwyt nawigacji GPS i innych urządzeń nie może być umieszczony w środkowej części przedniej szyby pojazdu gdyż ogranicza widoczność kierowcy. Nie wolno używać „antyradarów” i urządzeń lokalizujących miejsca kontroli prędkości.

Szwajcaria

W Szwajcarii panują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące umieszczania urządzeń w uchwytach na przedniej szybie pojazdu. Uchwyt nawigacji GPS i innych urządzeń nie może być umieszczony w środkowej części przedniej szyby pojazdu gdyż ogranicza widoczność kierowcy. Nie wolno posiadać antyradarów nawet gdy są wyłączone. W wypadku urządzeń GPS ostrzegających przed kontrolami radarowymi, funkcja ta musi być na stałe wyłączona. Nie stosowanie się do przepisów może spowodować nałożenie wysokich mandatów.
Na niektórych górskich drogach, w ustalonych godzinach, jest dozwolony ruch tylko w jednym kierunku. Informacja nt. godzin ruchu w każdym kierunku znajduje się na każdym końcu drogi.

Węgry

Przy wjeździe pożyczonym samochodem i/lub przyczepą niezbędne jest posiadanie pełnomocnictwa przetłumaczonego na język węgierski. Dotyczy to również samochodów służbowych lub w leasingu. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na węgierskich granicach, zaleca się uważne śledzenie komunikatów MSZ oraz komunikatów prasowych, dotyczących aktualnej sytuacji na węgierskich granicach.
Pasażer jadący bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub motocyklista jadący bez kasku jest uznawany za osobę, która popełniła wykroczenie i osobiście musi zapłacić mandat.

Więcej informacji można znaleźć w naszym przewodniku „Samochodem za granicę” dostępnym w każdym serwisie O.K. Serwis.

Źródło: PZM-ot 2017r